Schietvereniging Wilhelmina

Historie

75 jaar geschiedenis in vogelvlucht
‘Schietvereniging Wilhelmina’ is opgericht op 21 februari 1935 onder de naam ‘Schietvereniging Ruurlo’. In de tweede wereldoorlog heeft men de huidige naam aangenomen, vernoemd naar de toenmalige Koningin der Nederlanden.

De vereniging is destijds gestart met 17 leden, waaronder de eerste bestuursleden; T.w. de heren Zevalkink, Hiddink, Besselink, Wolsink, Scholten en Teger.

Schietvereniging Wilhelmina heeft zich in het oprichtingsjaar aangesloten bij ‘Schietvereniging Oost Gelderland’. Dit is een overkoepelende vereniging van verschillende schietverenigingen uit de regio, die o.a. diverse wedstrijden organiseert.

De eerste kogels werden afgevuurd nabij de zandbulten bij boerderij ‘Vels’ in Ruurlo. Vervolgens heeft de vereniging geschoten op een andere buitenlocatie, t.w. de zogenaamde ‘Schietebulten’ aan de Koskampweg in Ruurlo. Na een aantal omzwervingen is de vereniging in de gelegenheid gesteld om te schieten op de zolder van de gemeenteloods aan de Kaaldijk in Ruurlo. Weer later werd een accommodatie gedeeld in de toenmalige bibliotheek, waar nu jongerencentrum Loco gehuisvest is. In het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw (het ledental was toen al opgelopen naar circa 60 leden) zijn plannen ontwikkeld om zelf een nieuwe accommodatie te bouwen. Dit heeft in 1986 geresulteerd in de opening van de nieuwe schietbanen, in de kelder achter Café Restaurant ‘De Keizerskroon’, waarvan de vereniging thans nog steeds gebruik maakt.

Onder andere door strengere wetgeving op het gebied van wapens, is het ledental gedaald naar circa 35 leden. Toch is de laatste jaren weer een stijgende lijn in het aantal leden te zien. Vooral de jeugd tussen 12 en 18 jaar weet steeds beter de weg naar de vereniging te vinden.

Onze vereniging onderhoudt (als één van de weinigen) nog nauwe contacten met de zustervereniging uit de Duitse gemeente Fürstenau; Uit Settrup om precies te zijn.

Onlangs heeft de vereniging haar 80-jarig bestaan mogen vieren. Een mijlpaal waarop iedereen binnen de vereniging trots mag zijn !